Znaki awaryjne w budynkach publicznych

 

Odpowiednie oznaczenie drogi ewakuacyjnej w budynkach użyteczności publicznej i w przedsiębiorstwach lub biurowcach jest jedną z najistotniejszych rzeczy gwarantujących bezpieczną ewakuację. Oznakowanie odpowiednich miejsc związanych z bezpieczeństwem osób znajdujących się w budynkach jest wymagane przez prawo, a ich niedopełnienie jest zagrożone karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Cechy oświetlenia LED

oświetlenie awaryjne LEDOdpowiednie oznakowanie kierujące osoby przebywające w budynkach do drzwi ewakuacyjnych muszą być zawsze widoczne, nawet po zgaszeniu światła. Przez długi czas obowiązującym standardem były znaki fluorescencyjne, jednak nie zawsze spełniały swą zamierzoną funkcje należycie. Największym uznaniem osób zajmujących się przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy cieszy się aktualnie oświetlenie awaryjne LED dostępne powszechnie w sklepach i punktach sprzedaży zajmującymi się dostarczaniem oznakowania do budynków. Oświetlenie LED to nowoczesna technologia dostarczająca światło za pomocą energooszczędnych diod LED, dających naturalne światło o dużej mocy i dalekim zasięgu, przy dużo mniejszym poborze energii elektrycznej. Oszczędność połączona z doskonałymi właściwościami użytkowymi sprawiła, że lampy LED stały się najczęściej wybieranymi lampami do podświetlania oznaczeń awaryjnych. Dzięki temu oświetlenie awaryjne LED można spotkać praktycznie w każdym budynku i zyskuje ono najwyższe oceny w kategoriach bezpieczeństwa. Dzięki uniwersalnej budowie, diody LED mogę być również montowane w starszych lampach awaryjnych, przeznaczonych do tradycyjnych żarówek.

Oznaczenie tras ewakuacyjnych, miejsc składowania gaśnic i punktów pierwszej pomocy jest kluczowe dla bezpieczeństwa w każdym budynku i pomieszczeniu o publicznym dostępie. Oświetlenie awaryjne musi cechować się odpowiednią jasnością oraz trwałości materiałów i wszystko to znajdziemy w lampach awaryjnych LED.