Rodzaje folii pvc i ich zastosowanie

Folia pvc swoje zastosowanie odnajduje głównie w budownictwie. Mimo to, spotkać możemy się z nią również w działaniach mających na celu ochronę środowiska. Posiada ona właściwości termoplastyczne, co jest niezwykle przydatne w jej stosowaniu. Zwykle jest ona bowiem zgrzewana specjalistycznym sprzętem.

Podstawowe właściwości folii pvc

folie pvcZastosowanie foli pvc w izolacji budowli inżynierskich opiera się głównie na zbiornikach wodnych, retencyjnych, przemysłowych, przeciwpożarowych oraz zbiornikach olejów. Jeśli chodzi o ochronę środowiska swoje funkcje spełnia w zbiornikach odprowadzających, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów, wałach przeciwpowodziowych, a także zaporach wodnych. Wspomniane folie pvc składają się z polimeru syntetycznego, który otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji chlorku winylu. Jego najpopularniejszą właściwością jest termoplastyczność. Co za tym idzie folie pvc charakteryzują się dużą wytrzymałością na działania mechaniczne. Ponadto jest odporna na wiele rozpuszczalników, stąd też jej zastosowanie w przypadku oczyszczalni ścieków czy też składowiskach odpadów. Wielokrotnie spotkać możemy się z pewnością ze skrótem pcv, który odnosi się właśnie do polichlorku winylu. Warto wiedzieć, że folie pvc są odporne nie tylko na chemikalia, ale również na korozję czy niekorzystne warunki atmosferyczne. Nie przewodzi ona prądu oraz jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła. Kluczową sprawą w dobie pogorszenia stanu naszej planety, jest informacja, że folia ta nadaje się do recyklingu.

Ze względu na zastosowania jakie ma za zadanie spełniać folia pvc możemy podzielić ją na dwa główne rodzaje. Pierwsza pvc-u charakteryzuje się twardością, ponadto jest nieplastyfikowana. W przeciwieństwie do poprzedniej folia pvc-p jest znacznie miększa oraz plastyfikowana. Każda z nich spełnia się idealnie w zależności od warunków w jakich zostanie zastosowana.