Ekspertyza zabezpieczeń i proces jej sporządzania

Na rynku powstaje obecnie wiele nieruchomości. W zależności od przeznaczenia muszą one posiadać odpowiednie zabezpieczenia oraz systemy ochronne, które umożliwią ich bezpieczną eksploatację oraz wykorzystanie. W przypadku obiektów użyteczności publicznej, gdzie na terenie obiektu jednocześnie przebywać może wiele osób jednym z największych zagrożeń jest wystąpienie otwartego ognia.

Kto jest uprawniony do przeprowadzania ekspertyz?

ekspertyzy ppożWłaśnie dlatego w przypadku niektórych obiektów ich zarządcy są zobligowani prawnie do stosowania pewnych rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia danego zjawiska. W tym celu w obiektach stosowane są zarówno aktywne jak i bierne zabezpieczenia. Warto wspomnieć, że w już istniejących budynkach należy kontrolować stan instalacji oraz dostosowywać ją do aktualnie obowiązującego prawa. Żeby to zapewnić często zlecane są ekspertyzy ppoż, które wykonują osoby posiadające niezbędne doświadczenie, wiedzę oraz kompetencje. Wynikiem przeprowadzonych czynności jest sporządzenie raportu, w którym zawarty jest szczegółowy opis stanu rzeczywistego. Oprócz tego w razie konieczności opisywane są również stwierdzone niezgodności wraz z przywołaniem przepisów prawnych. Dzięki temu osoba zlecająca ma podgląd na to co jest nie tak i może wprowadzić działania zaradcze.

Jest to istotne ponieważ w każdym momencie budynek może być obiektem kontroli organów do tego celu powołanych. To w przypadku wszelkich niezgodności może być powodem nałożenia kary lub innych nieprzyjemności. Właśnie dlatego ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych cieszą się dużą popularnością wśród osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu w tym zakresie. Dzięki nim możliwa jest szybka reakcja oraz podjęcie ukierunkowanych działań, które pozwolą usunąć wszelkie nieprawidłowości w krótkim czasie.